Positivt TUGG

Positivt
TUGG

Värdegrund

Gävle Skidkamraters verksamhetsidé och ändamål, det vill säga för vem och varför förening finns, är enligt stadgarna:

att verka för att längdskidåkning främjas i olika former. Formerna för verksamheten är beroende av ålder och ambitionsnivå. Barn- och ungdoms- och vuxenverksamheten är klubbens indelning avseende ålder. Tävling är en del av leken i barnverksamheten och ska alltid ske på barnens villkor.”

Föreningens vision, vart vi vill, är att så många som möjligt skall ha möjligheten att få åka skidor, redan som barn, och sedan fortsätta med det livet ut. Oavsett bakgrund och ambitionsnivå. För att nå vår vision krävs det att vi alla jobbar gemensamt och med samma grund att stå på, det är vår värdegrund

Trygghet – Utveckling – Glädje – Gemenskap

Denna är basen för alla beslut som fattas, hur vi bemöter varandra och grunden för att vi skall uppnå vår vision och våra mål.

 

Trygghet Alla ska känna sig välkomna, få delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. En trygg idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp är en självklarhet.

 

Utveckling av varje individ till var och ens fulla kapacitet; socialt, fysiskt, psykiskt och idrottsligt. Träningen skall fokusera på utveckling av varje individs rörelseförståelse.

 

Glädje Det ska vara roligt att åka skidor! Det ska vara roligt att vara en skidkamrat!

 

Gemenskap Att vara en del i Gävle Skidkamrater bygger på gemenskap och kamratskap. Vi hjälper, stöttar och hejar på varandra.

 

Positivt TUGG

Klubbens målsättning med Positivt TUGG under detta första verksamhetsår har varit att tydliggöra vår värdegrund och arbeta in våra värdeord för att få dem levande och bli en självklar del i hela föreningen gällande hur vi vill uppfattas, hur vi beter oss mot varandra och hur vi fattar beslut. Allt ska baseras i trygghet, utveckling, glädje och gemenskap oavsett om det gäller barnträning, styrelsebeslut eller elitmotionärer.

Positivt TUGG är vårt övergripande värdegrundsarbete och innefattar flera olika delprojekt, vilka beskrivs nedan.

UNGDOMSVILJAN

UNGDOMSVILJAN

EN LEVANDE KLUBBSTUGA

EN LEVANDE KLUBBSTUGA

SKIDOR TILL ALLA

SKIDOR TILL ALLA

TRYGGHET

TRYGGHET

UTVECKLING

UTVECKLING

GEMENSKAP

GEMENSKAP

+65

+65

UNGDOMSSTYRKAN

UNGDOMSSTYRKAN

Finansiering och samarbeten

Vi vill rikta ett stort tack till våra bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners, utan er hade detta inte varit möjligt. Vi har under året haft utgifter på över 100,000 kr som direkt kan knytas till Positivt TUGG, vilket har delfinansierats med hjälp av nedan:

RF-SISU Gävleborg
Bidrag till Ungdomsviljan, samt värdefull utbildning och bollplank.

Svenska Skidförbundet
Bidrag till låneutrustning, aktivitetsdag, +65, utbildningar, Ungdomsstyrkan samt värdefullt bollplank.

Gästriklands Skidförbund
Bidrag till låneutrustning

Länsförsäkringar Samhällsfond
Bidrag till låneutrustning

Gävle Energis Drivkraftfond
Bidrag till ny belysning vallen

Ica Supermarket Strömsbro
Subventionerat inköp till Ungdomsviljan

Team Sportia Gävle
Subventionerat inköp av låneutrustning

Om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Har du vidare funderingar kring hur cookies används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder endast cookies i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga